Pininfarina Battista
Battista na hrvatski pogon biti će najsnažniji automobil na svijetu