Elektro V8
Prerada na struju, ali uz uvjet da "pod haubom" izgleda kao V8 motor? Da, moguće je!