Servis

Možda tako djeluje, ali izmjena akumulatora na novijim autima nije banalna stvar

Jeste li znali da se neki auti resetiraju čim ostanu bez napona? Kod vozila sa start stopom nije dovoljno samo kupiti akumulator zadanog kapaciteta... Najbolje je da posjetite servisera!

Branimir Tomurad |

Možda vam djeluje banalno, ali kod izmjene akumulatora na mnogo stvari valja pripaziti. Prije svega, ako se tijekom hladnijeg razdoblja ujutro vozilo teže pokreće možete biti sigurni da akumulator treba zamjenu. Kod zamjene treba paziti na specifikacije u koje, ako se ne razumijete, nemojte niti ulaziti niti tražiti svoj novi akumulator samo po dimenzijama i kapacitetu jer biste mogli lako baciti novac.

Vozila sa start-stop sustavom imaju drukčije akumulatore (AGM), izuzev Mazde koja koristi elektrolitski kondenzator za pohranu električne energije. Međutim, izmjena akumulatora na novijoj Mazdi svejedno nije lagan posao i valja ga izvesti u servisu, a ne na dvorištu. Naime, elektronika se resetira odspajanjem napona i zbog toga je potrebno koristiti servisno računalo i za to namijenjen softver. Kod vozila sa start stop sustavom akumulatori nose oznaku AGM (Absorbent Glass Mat) i ćelije im nisu samo uronjene u elektrolit već sadrže i staklo. Zaključujete, naravno, takvi su akumulatori skuplji.

Kod starijih vozila stvar je jasna – odaberete dimenzije akumulatora, njegov kapacitet i pripazite je li “desni ili lijevi plus” jer se i tu možete zabuniti. Ako ste sve pogodili, najbolje je da slijedite upute za sigurnu montažu i demontažu. Kod demontaže i montaže treba jako paziti da kratko ne spojite akumulator jer ćete napraviti golemu štetu. Osim što možete uništiti akumulator i nauživati se straha, moguće je “spržiti” elektroniku automobila. To je golema šteta, ponekad i do neisplativosti popravka.

Svakako najjednostavnija opcija je posjetiti servisera i povjeriti mu testiranje akumulatora. Uređaj koji stvara otpor i mjeri pad napona i struje jasno će serviseru dati do znanja ako je akumulator pri kraju. Ukoliko jest, valja ga zamijeniti tipom akumulatora kojeg propisuje proizvođač. Izmjena akumulatora ne košta gotovo ništa u usporedbi sa štetom koju možete napraviti neznanjem. Upravo zato najbolje je posjetiti servisera i tamo obaviti zamjenu akumulatora. To već godinama nije banalni posao kojeg može napraviti svatko s odvijačem i ključem broj 10…

Pet stvari na koje valja pripaziti:

1: kod paljenja na kablove pripazite na polaritet i činite to samo u nuždi
2: nemojte ugraditi običan akumulator u vozilo sa start-stop sustavom, mora imati oznaku AGM
3: nemojte vršiti izmjenu akumulatora ako nema iskustvo i znanje jer možete napraviti golemu štetu
4: provjerite kakvoću akumulatora kod svojeg servisera prije neugodnog zimskog iznenađenja
5: slijedite upute svojeg servisera te pripazite da su kleme čiste i bez korozije